Xcellent is een onderdeel van Dustin. Wij zijn nog steeds dezelfde mensen met dezelfde diensten, maar onderdeel van een groter bedrijf. Samen kunnen we u nog beter helpen. Met meer diensten, oplossingen en interessante aanbiedingen.

Dustin is een toonaangevende IT-partner in Scandinavië en de Benelux. Ontdek ons volledige aanbod op de Dustin website of bezoek de Xcellent website.

Xcellent is part of Dustin. We are still the same people with the same services but part of a bigger company. Together we can help you even better. With more services, solutions and interesting offerings.

Dustin is a leading IT partner in the Nordics and Benelux. Explore our full offering on the Dustin website or visit the Xcellent website.

U wordt binnen 10 seconden doorverwezen naar dustin.nl

Xcellent Automatisering B.V. is een IT-dienstverlener, die middelgrote organisaties in Nederland productiever maakt, door het ontwerpen, bouwen en beheren van IT-omgevingen.

Wij begrijpen als geen ander dat jij op de hoogte wilt blijven wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Dit privacy statement beschrijft het beleid voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens. Verder geeft dit privacy statement antwoord op de vraag wat jouw rechten zijn.

De bescherming van persoonsgegevens is een continue proces en een verantwoordelijkheid. Wij zullen er dan ook voor zorg dragen dat dit statement van tijd tot tijd bijgewerkt wordt als dit noodzakelijk is.

Data Protection Officer

Het hoofdkantoor van Xcellent Automatisering B.V. is gevestigd in Amersfoort. Wij hebben een Data Protection Officer aangesteld zodat jij bij vragen of opmerkingen over dit beleid contact met hem kan opnemen.

Dhr. T. Algra
Xcellent Automatisering B.V.
Maanlander 39
3824 MN Amersfoort
033-461.64.64
info@xcellent.nl

Hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken

Xcellent Automatisering B.V. verzamelt persoonsgegevens op haar website met als doel jou te informeren over relevant IT-nieuws en ontwikkelingen over onze organisatie zoals evenementen, nieuwe diensten, oplossingen en achtergrond informatie. Dit gebeurt zowel per mail als per post. Daarnaast kun je op onze website online solliciteren. Gegevens die wij verzamelen zijn: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adres, postcode en plaats. Deze gegevens zijn nodig voor de juiste verzending van deze informatie. Wanneer wij onvolledige gegevens ontvangen kunnen wij je niet of onvolledig informeren. Wij verkopen geen persoonsgegevens door aan derden. Wij delen deze informatie alleen met derden, die wij nodig hebben voor de verzending van mail en post. Ook voor dit doel is de privacy van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Gebruik van www.xcellent.nl website

Zoals het geval is bij de meeste andere websites, verzamelt ook de website van Xcellent bepaalde informatie en slaat deze automatisch op door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Xcellent de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Je kunt zelf bepalen hoe er met cookies om moet worden gegaan.

Hier vind je onze cookie statement. Via Google Analytics worden op www.xcellent.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. We hebben de bewaartermijn van deze data binnen Google Analytics op 50 maanden staan. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Daarnaast houden wij ook in onze e-mailstatistieken diverse zaken bij zoals open rates (het aantal geopende nieuwsbrieven) en klikgedrag. Dit om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

De website van Xcellent Automatisering B.V. maakt gebruik van cookies en webbakens ( Een webbaken is een kleine grafische afbeelding in een e-mail of webpagina die verborgen is voor de gebruiker, waardoor gecontroleerd kan worden dat de gebruiker de webpagina of e-mail gezien heeft). We laten advertenties zien passend bij jouw interesses. Als gebruiker van onze website kun je hier akkoord voor geven. Doe je dat niet, dan zie je deze advertenties niet. Voor meer info over deze cookies, bekijk onze cookie statement.

Links

Op de website van Xcellent Automatisering B.V. is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden, zoals onze partners waar wij mee samenwerken. Xcellent Automatisering B.V. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Hoe en wanneer wij informatie delen met derden

Zodra jij je persoonsgegevens achterlaat op onze website slaan wij deze gegevens op in een database. De persoonsgegevens die wij verzamelen worden opgeslagen in een of meerdere databases die worden gehost door externe partijen in Nederland en Ierland. Deze derden hebben geen toegang tot jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het opslaan en ophalen van de Cloud. Af en toe schakelt Xcellent Automatisering B.V. derden in om jou informatie te sturen per mail of per post. Ook voor dit doel is de privacy van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht van betrokkenen

Dit privacy statement is bedoeld om jou te informeren over welke persoonlijke gegevens Xcellent Automatisering B.V. over jou verzamelt en hoe deze worden gebruikt. Als verstrekker van je persoonsgegevens heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerkingen van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je vragen heb, neem dan contact met ons op via info@xcellent.nl
Als je inzicht wil hebben in jouw persoonsgegevens of toegang wil hebben tot je persoonsgegevens of jouw eerder gegeven toestemming wil intrekken neem dan contact met ons op via info@xcellent.nl

De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Om de privacy van jouw persoonsgegevens te waarborgen hanteren wij fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Wij updaten en testen onze IT-security systemen op permanente basis. We beperken de toegang tot jouw persoonlijke gegevens tot die werknemers die deze informatie nodig hebben om jou te voorzien van de juiste informatie. Daarnaast trainen wij onze medewerkers over het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van privacy en veiligheid van jouw informatie. We verbinden passende disciplinaire maatregelen om de privacy verantwoordelijkheid van onze werknemers te handhaven. We borgen deze processen o.a. door onze te certificeren. Wij hebben de volgende certificeringen die informatiebeveiliging borgen: ISO 9001, ISO 27001, NEN 7510 en ISAE 3402 type 2.

Dataopslag en retentie

Jouw persoonlijke gegevens worden door Xcellent Automatisering B.V. opgeslagen op eigen servers en op servers van de Cloud gebaseerde databasebeheerdiensten die Xcellent Automatisering B.V. gebruikt. Deze zijn gevestigd in Nederland en Ierland. Zo lang wij je blijven informeren via mail en post blijven deze gegevens opgeslagen. Voor meer informatie over waar en hoe lang jouw persoonlijke gegevens worden bewaard en voor meer informatie over jouw rechten op verwijdering en portabiliteit kun je contact opnemen met de Data Protection Officer van Xcellent Automatisering B.V. via info@xcellent.nl

Wijzigingen en updates van de het privacy statement

Omdat onze organisatie en de wetgeving van tijd tot tijd veranderen, zal ook dit privacy statement soms moeten wijzigen. Wij behouden ons dit recht voor. De meest recente versie is steeds beschikbaar op de website van Xcellent Automatisering B.V.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer.

Dhr. T. Algra
Xcellent Automatisering B.V.
Maanlander 39
3824 MN Amersfoort
033-461.64.64
info@xcellent.nl

Versie 1.2, 24 februari 2020